Blog

Blog

TINH THẦN TEAM-WORK PHÁT HUY HIỆU SUẤT LÀM VIỆC TỐI ĐA

22/02/2023

"Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến tầm nhìn chung. Là khả năng dẫn dắt những thành tích cá nhân vì các mục tiêu của tổ chức. Đây là nguồn nhiên liệu giúp những người bình thường có thể đạt được những kết quả phi thường.”

Môi trường làm việc tại VACS đề cao tinh thần đoàn kết, sự hợp tác của các cá nhân với tập thể. Với đặc thù công việc cùng quy mô công trình lớn, hoạt động nhóm hiệu quả chính là điều kiện tiên quyết để không chỉ team Revit BIM mà còn các team sản xuất khác có thể hoàn thành tốt mọi dự án được giao. Hiệu suất làm việc được phát huy tối đa là khi các thành viên nhóm có sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng. Vì tính chất dự án, mỗi cá nhân không thể thao tác toàn bộ công trình mà cần có sự phối hợp, hỗ trợ nhịp nhàng của cả đội. Mỗi cá nhân chính là một “mắt xích” quan trọng trong quy trình sản xuất. Chính vì vậy, mỗi thành viên trong nhóm đều cần có tư duy sáng tạo, mạnh dạn chia sẻ ý tưởng, quan điểm của mình với để đạt được mục tiêu chung. Thành công của dự án được quyết định bởi chính sự phối hợp ăn ý và đồng lòng của tất cả các thành viên nhóm.

Hình ảnh làm việc nhóm của Bộ phận BIM - VACS Việt Nam

Power Team-work: Sức mạnh của nhóm là từng thành viên. Sức mạnh của mỗi thành viên chính là đội nhóm. 

Responsible: Phát triển sự tin cậy lẫn nhau thông qua việc phân công, cởi mở trong điều hành và thông tin liên lạc, tự do trao đổi ý kiến.

- Collaborative: Mỗi cá nhân chính là một "mắt xích" quan trọng trong quy trình sản xuất

Ở VACS, hiệu suất làm việc nhóm được phát huy tối đa không chỉ riêng mỗi bộ phận, nhóm riêng lẻ nào.

- Tìm hiểu công việc Revit BIM tại: https://bit.ly/3YTSuZL

- Ứng tuyển nhanh tại website: https://vacsvietnam.com.vn

TIN XEM NHIỀU

TIN LIÊN QUAN

Go top
loading